MÅLGRUPPEDATA

Treff ønsket målgruppe med unik data

Målgruppedata kan brukes i ulike former i jakten på å markedsføre seg mot riktig publikum. Det kan være at du ønsker å nå en spesiell målgruppe i din digitale markedsføring eller “offline” gjennom for eksempel DM.

4CastMedia er en del av 4Cast Group og Prognosesenteret, som er vår kilde til målgruppedata.

Prognosesenteret og 4Cast Group gjennomfører flere landsdekkende undersøkelser om husholdningers forbrukeratferd. Undersøkelsene gir innsikt om hvilke befolkningsgrupperinger som er mest aktive med oppussing og vedlikehold av bolig – som igjen brukes til å identifisere hvilke postnumre som er best egnet til annonsering på Facebook og i andre programmatiske kanaler. Dette kan være målgrupper som «Kjøkken-oppusseren», «Terrasse-kjøperen» eller «Varmepumpe-kjøperen».

Målgruppeanalysen baserer seg primært på et postnummers sammensetning av boligtyper, boligstørrelser, boligalder og i hvilken grad boligene er eid eller leid. Dette er avgjørende faktorer for å identifisere etterspørsel av oppussing- og vedlikeholdsbehov.

Kartet viser postnumrene i Oslo hvor det er høyest sannsynlighet for å møte en varmepumpe-kjøper de neste tolv månedene.